Berita

Capping Day Akademik

Capping Day STIKES Pembina Prodi D-III Kebidanan TA. 2011-2012 Staf beserta mahasiswi
Capping day STIKES Pembina Prodi D-III Kebidanan TA. 2011-2012
Capping Day Tahun Akademik 2009-2010

Capping Day STIKES Pembina Palembang Angkatan ke XIII dengan tema : “Dengan
Semangat Profesionalisme kita Ciptakan Generasi Bidan yang Amanah, Cakap dalam
Bertindak serta Beriman dan Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa”